location:
xét nghiệm adn hà nội | xét nghiệm huyết thống

 1. Bộ kít thu mẫu miễn phí
 2. XN Cha-Con với mục đích pháp lý
 3. XN mối quan hệ anh chị em


 • Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
  Xem thêm
 • Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
  Xem thêm


 • Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Màu mắt có thể biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
  Xem thêm
 • ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
  Xem thêm

XÉT NGHIỆM ADN MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN

Xét nghiệm mối quan hệ di truyền được thực hiện dựa trên một loạt các xét nghiệm ADN phức tạp, thường được tiến hành trong trường hợp những xét nghiệm ADN thông thường khác không thể thực hiện được. Đây là một cách gián tiếp cuối cùng nhằm xác định ai là cha của đưa bé.

Nguyên lý: Bằng cách so sánh dữ liệu ADN của đứa trẻ với những người thân của người cha giả định, xét nghiệm mối quan hệ di truyền có thể xác định đứa trẻ có mối quan hệ huyết thống với những thành viên khác trong gia đình của người cha giả định hay không. Lần lượt, các đối tượng tham gia xét nghiệm được so sánh, đối chiếu nhằm xác định gián tiếp về mối quan hệ huyết thống của đứa trẻ với người cha giả định là có hay không.

Hãy vào liên kết đường link dưới đây để biết thêm về dịch vụ xét nghiệm mối quan hệ di truyền của DDC.

Ai sẽ phải xét nghiệm?

Mẫu ADN được thu như thế nào??

Kết quả xét nghiệm mối quan hệ di truyền sẽ cho bạn biết gì??

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về di truyền tái tổ hợp, xin hãy gọi cho chúng tôi số (Hotline tại Việt Nam).

 

Xét nghiệm ADN mối quan hệ di truyềnvới mục đích dân sự

Để đề nghị một xét nghiệm có liên quan đến pháp lý, hãy gọi cho chúng tôi số (Hotline tại Việt Nam).


Xét nghiệm ADN mối quan hệ di truyềnvới mục đích dân sự

Để yêu cầu một xét nghiệm với mục đích dân sự, hãy gọi tới số (Hotline tại Việt Nam).

 

Giải thích XN Cha-Con   |    Dịch vụ XN ADN   |    Hỏi-Đáp   |    Giới thiệu   |    Liên hệ   |    Trang chủ   |    Sơ đồ website