location:
xét nghiệm adn hà nội | xét nghiệm huyết thống

 1. Bộ kít thu mẫu miễn phí
 2. XN Cha-Con với mục đích pháp lý
 3. XN mối quan hệ anh chị em


 • Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
  Xem thêm
 • Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
  Xem thêm


 • Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Màu mắt có thể biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
  Xem thêm
 • ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
  Xem thêm

XÉT NGHIỆM ADN MỐI QUAN HỆ ÔNG (BÀ) - CHÁU

Xét nghiệm ADN mối quan hệ Ông (bà) - Cháu từ DDC có thể giúp bạn giải tỏa thắc mắc về mối quan hệ huyết thống trong gia đình của bạn.

Xét nghiệm mối quan hệ Ông (bà) - Cháu nhằm xác định một người cháu có phải là cháu ruột hay không. Xét nghiệm này thường được thực hiện khi người cha (hoặc mẹ) giả định của đứa trẻ không thể cung cấp mẫu và ông bà của đứa trẻ có sự nghi ngờ về huyết thống của đứa trẻ.

Nguyên lý của xét nghiệm này là dựa trên trên việc đứa trẻ được thừa hưởng một nửa phần gen từ người cha (hoặc người mẹ) nhưng cha mẹ của đứa trẻ lại không thể cung cấp mẫu (mất tích, chết), chúng ta có thể dựa vào ông bà để xác định huyết thống của đứa trẻ.

Xin vui lòng kết nối với đường link dưới đây để biết thêm về xét nghiệm mối quan hệ Ông (bà) - Cháu từ DNA DDC.

Người nào sẽ được xét nghiệm?

Cách thu mẫu?

Kết quả xét nghiệm ADN Ông (bà) - Cháu sẽ nói cho bạn biết điều gì?

 

Xét nghiệm quan hệ Ông (bà) - Cháu với mục đích pháp lý

Trong trường hợp xét nghiệm với mục đích pháp lý xin hãy gọi cho chúng tôi số (Hotline tại Việt Nam).


Xét nghiệm mối quan hệ huyết thống Ông (bà) – Cháu với mục đích dân sự

Để yêu cầu loại xét nghiệm này, xin vui lòng sử dụng mẫu trực tuyến của chúng tôi hoặc gọi tới số (Hotline tại Việt Nam).

 

Giải thích XN Cha-Con   |    Dịch vụ XN ADN   |    Hỏi-Đáp   |    Giới thiệu   |    Liên hệ   |    Trang chủ   |    Sơ đồ website