location:
xét nghiệm adn hà nội | xét nghiệm huyết thống

 1. Bộ kít thu mẫu miễn phí
 2. XN Cha-Con với mục đích pháp lý
 3. XN mối quan hệ anh chị em


 • Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
  Xem thêm
 • Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
  Xem thêm


 • Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Màu mắt có thể biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
  Xem thêm
 • ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
  Xem thêm

XÉT NGHIỆM ADN ANH CHỊ EM RUỘT

Xét nghiệm AND mối quan hệ anh chị em ruột từ DDC có thể giúp hai cá nhân xác minh xem họ có phải là anh chị em ruột cùng cha mẹ hay không. Dạng xét nghiệm này thường được thực hiện khi người cha giả định không thể thu mẫu cho việc xét nghiệm mối quan hệ cha con bình thường và những người con của người cha giả định này muốn biết họ có chung một hoặc cả hai bố mẹ hay không.

DDC thực hiện hai dạng xét nghiệm quan hệ anh chị em ruột:

 • Xét nghiệm Half-siblingship. Xét nghiệm này được thực hiện khi các người con cho rằng họ đã không cùng cha hoặc không cùng mẹ và muốn xác định họ có cùng mẹ hoặc cùng cha hay ko (ví dụ: trường hợp hai anh em không cùng mẹ nhưng muốn kiểm tra xem họ có cùng cha hay không).
 • Xét nghịêm Full siblingship. Xét nghiệm này được thực hiện khi các người con đã xác định là đã cùng cha hoặc cùng mẹ và muốn kiểm tra xem có cùng mẹ hoặc cùng cha hay không (ví dụ: trường hợp hai anh em ruột đã cùng mẹ và muốn biết họ có cùng cha hay không).

Để biết thêm về xét nghiệm quan hệ anh chị em ruột từ DDC, xin vui lòng nhấp vào đường links dưới đây .

Đối tượng làm xét nghiệm?

Mẫu ADN được thu thập như thê nào??

Kết quả xét nghiệm ADN của mối quan hệ anh chị em ruột sẽ nói lên điều gì??

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về xét nghiệm ADN quan hệ anh chị em ruột xin vui lòng gọi số (chi nhánh tại Việt Nam)

 

Yêu cầu làm xét nghiệm ADN quan hệ anh chị em ruột

Cho mục đích có tính pháp lý

Xét nghiệm Full-siblingship cho mục đích có tính pháp lý

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi số hoặc(chi nhánh tại Việt Nam)


Xét nghiệm Half-siblingship cho mục đích có tính pháp lý

Xét nghiệm Half-siblingship cho mục đích có tính pháp lý Xin vui lòng gọi cho chúng tôi số (chi nhánh tại Việt Nam)


Cho mục đích dân sự

Xét nghiệm Full-siblingship cho mục đích dân sự

Xét nghiệm Full-siblingship cho mục đích dân sự Bạn có thể điền vào mẫu trực tuyến của chúng tôi hoặc gọi tới số (chi nhánh tại Việt Nam)


Xét nghiệm Half-siblingship cho mục đích dân sự

Xét nghiệm Half-siblingship cho mục đích dân sự Bạn có thể điền vào mẫu trực tuyến của chúng tôi hoặc gọi tới số (chi nhánh tại Việt Nam)

 

Giải thích XN Cha-Con   |    Dịch vụ XN ADN   |    Hỏi-Đáp   |    Giới thiệu   |    Liên hệ   |    Trang chủ   |    Sơ đồ website