location:
xét nghiệm adn hà nội | xét nghiệm huyết thống

 1. Bộ kít thu mẫu miễn phí
 2. XN Cha-Con với mục đích pháp lý
 3. XN mối quan hệ anh chị em


 • Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
  Xem thêm
 • Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
  Xem thêm


 • Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Màu mắt có thể biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
  Xem thêm
 • ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
  Xem thêm

XÉT NGHIỆM ADN TRẺ SINH ĐÔI

DNA Diagnostics Center triển khai dịch vụ “Xét nghiệm ADN của trẻ sinh đôi” có thể đưa ra kết luận rõ ràng hai trẻ sinh đôi là trẻ sinh đôi cùng trứng hay khác trứng. Mục đích của xét nghiệm này thường hữu ích trong trường hợp cấy ghép tạng giữa các cặp song sinh.

Trẻ sinh đôi cùng trứng được hình thành từ một hợp tử duy nhất (sự kết hợp của một tế bào trứng và một tế bào tinh trùng). Do hai trẻ sinh đôi cùng trứng được hình thành từ một hợp tử duy nhất nên chúng có ADN hoàn toàn giống nhau.

Trẻ sinh đôi khác trứng là trường hợp song sinh phát triển từ hai hợp tử riêng biệt (hai tế bào trứng được thụ tinh bởi hai tế bào tinh trùng). Do hai trẻ sinh đôi khác trứng được hình thành từ hai hợp tử riêng biệt nên chúng có ADN hoàn toàn khác nhau. Trường hợp này có thể hiểu đơn giản như trường hợp anh em bình thường.

Bằng cách so sánh hệ gen của cặp song sinh, DDC có thể xác định được đối tượng thuộc dạng sinh đôi nào.

Hãy tham khảo đường link dưới đây để biết thêm về xét nghiệm trẻ sinh đôi từ DDC:

Ai là người được xét nghiệm?

Thu mẫu ADN như thế nào?

Kết quả xét nghiệm ADN của cặp song sinh sẽ nói lên điều gì?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về xét nghiệm ADN cặp song sinh, vui lòng gọi số (chi nhánh tại Việt Nam)

 

Yêu cầu làm xét nghiệm ADN trẻ sinh đôi

Xét nghiệm trẻ sinh đôi cho mục đích pháp lý

Để yêu cầu một xét nghệm cho mục đích pháp luật hãy gọi cho chúng tôi số (chi nhánh tại Việt Nam)


Xét nghiệm ADN trẻ sinh đôi với mục đích dân sự

Để yêu cầu có một xét nghiệm bằng cách sử dụng mẫu đơn trực tuyến của chúng tôi hoặc gọi tới số (chi nhánh tại Việt Nam)

 

Giải thích XN Cha-Con   |    Dịch vụ XN ADN   |    Hỏi-Đáp   |    Giới thiệu   |    Liên hệ   |    Trang chủ   |    Sơ đồ website