location:
xét nghiệm adn hà nội | xét nghiệm huyết thống

 1. Bộ kít thu mẫu miễn phí
 2. XN Cha-Con với mục đích pháp lý
 3. XN mối quan hệ anh chị em


 • Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
  Xem thêm
 • Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
  Xem thêm


 • Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Màu mắt có thể biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
  Xem thêm
 • ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
  Xem thêm

DNA Testing Services from DNA Diagnostics Centre

Please select one of the following tests to learn more about it:

XN Cha-Con Dân Sự XN Cha-Con Pháp Lý
XN Ông (bà) - Cháu XN Mẹ-Con
Tái Cấu Trúc Di Truyền XN Anh-Chị-EM
XN Trẻ Sinh Đôi  

Ancestry Testing


Xét nghiệm mối quan hệ huyết thống Theo
dòng mẹ
Xét nghiệm quan hệ huyết thống Theo
dòng cha

Tiêu chuẩn so sánh

DDC

Phòng thí nghiệm không đạt chuẩn

Loại trừ sai sót bằng quy trình xét nghiệm kép (2 lần)

  Bắt buộc

Không yêu cầu

Thanh tra và kiểm toán hàng năm

  Bắt buộc

Không yêu cầu

Chứng nhận phương pháp xét nghiệm ADN chuẩn

  Bắt buộc

Không yêu cầu

Sát hạch trình độ xét nghiệm thường xuyên

  Bắt buộc

Không yêu cầu

Hệ thống giám sát tổng thể toàn bộ quy trình

  Bắt buộc

Không yêu cầu

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

  Bắt buộc

Không yêu cầu

Quy trình xét tuyển nhân sự hết sức nghiêm ngặt, đảm bảo đội ngũ nhân sự chất lượng cao

  Bắt buộc

Không yêu cầu

 

Giải thích XN Cha-Con   |    Dịch vụ XN ADN   |    Hỏi-Đáp   |    Giới thiệu   |    Liên hệ   |    Trang chủ   |    Sơ đồ website